Op 1 november heeft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) een handtekening gezet onder een koepelconvenant met de Belastingdienst, waardoor het mogelijk is voor leden om via de NOB deel te nemen aan Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners (HT FD).

Horizontaal toezicht is gedifferentieerd naar drie niveaus: fiscaliteit, juistheid en volledigheid. Via het NOB-koepelconvenant kunnen belastingadviseurs deelnemen aan HT op het niveau fiscaliteit.

De NOB heeft een protocol geïntroduceerd waarin is vastgelegd hoe deelname via het koepelvenant van de NOB werkt en wat de voorwaarden voor deelname zijn. Het protocol legt deelnemers aan HT FD ook specifieke eisen op aan de werkwijze bij het verzorgen van belastingaangiften voor cliënten. Deze eisen zijn vastgelegd in het NOB-framework

Als een belastingadviseur onder het koepelconvenant HT wil deelnemen, voert de NOB een entreetoets uit om te beoordelen of het kwaliteitssysteem van de belastingadviseur aan de minimumeisen voldoet. Na een positieve beoordeling door de NOB en ontvangst van de deskundigenverklaring wordt de belastingadviseur aangemeld bij de Belastingdienst voor deelname aan HT. De Belastingdienst gaat vervolgens met de belastingadviseur in gesprek om te beoordelen of deelname aan HT mogelijk is.

Meer informatie over (deelname aan) het koepelconvenant HT FD is te lezen op de website van de NOB.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Kantoren

233

Gerelateerde artikelen