In haar reactie op de internetconsultatie wetsvoorstel BTW-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen, vraagt de NOB zich af of de administratieve lasten niet onevenredig zwaar op de ondernemer die de prestatie verricht, gaan drukken. Hoe dient de ondernemer het BTW-nultarief in de praktijk aan te tonen en te administreren?

Voorkomen moet worden dat de ondernemer een risico op een BTW-naheffing loopt als de bestemming van de zonnepanelen naderhand wijzigt, terwijl bij levering de ondernemer ervan uit mocht gaan dat de zonnepanelen op een woning zouden worden geïnstalleerd. De Orde vraagt om duidelijke regels voor administratie en bewijsvoering.

Bij leveringen in de keten geeft de Orde in overweging om in de memorie van toelichting op te nemen dat iedere leverancier in een eerdere schakel van de leveringsketen ervan mag uitgaan dat de zonnepanelen niet zijn bestemd voor installatie op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Voor de lange termijn vraagt de Orde zich af of door het BTW-nultarief alleen toe te passen op zonnepanelen, marktverstoring kan optreden en innovatie wordt gehinderd. Ter voorkoming van deze neveneffecten, moet volgens de Orde worden onderzocht om combiproducten deels onder het BTW-nultarief te brengen. Te denken valt aan zonnepanelen die zijn geïntegreerd in dakbedekking of beglazing. Ook stelt de Orde voor om het BTW-nultarief toe te passen op of in de onmiddellijke nabijheid van openbare gebouwen en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang.

Lees het gehele commentaar.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

  392
Gerelateerde artikelen