De NOB stuurt een lijst met 68 onbeantwoorde vragen uit haar commentaar van 21 augustus 2020 op het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, naar de Tweede Kamer. De openstaande vragen zijn opgesomd als concrete vragen. Ook zijn de openstaande vragen in het commentaar van 21 augustus 2020 geel gearceerd. Beantwoording van de vragen acht de Orde noodzakelijk voor de praktijk, zowel voor de Belastingdienst als belastingplichtigen en hun adviseurs.

Verder heeft de Orde in het nadere commentaar op het wetsvoorstel twee vragen gesteld, over de definitie van de eigenwoningschuld en over een mogelijk ongewenste samenloop met de overlijdensdividendregeling (artikel 4.12a Wet IB 2001 jo. 4e Wet dividendbelasting 1965).

Lees het nadere commentaar

Lees het commentaar van 21 augustus 2020

 

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Dividendbelasting

  554
Gerelateerde artikelen