Hoewel de staatssecretaris van Financiën in de zomer aan de Kamer schreef dat Nederland zich zal inzetten om nog dit jaar tot een oplossing te komen voor de verdragsloze situatie met Rusland, lijkt die oplossing er op dit moment nog niet te zijn. Eerder zijn de onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Rusland mislukt waardoor er per 1 januari 2022 geen belastingverdrag meer is tussen Nederland en Rusland.

Beide landen konden geen overeenstemming bereiken over het punt bronbelasting op dividend en over rente en royalty’s. Rusland liet geen ruimte voor onderhandeling. Nederland heeft het voorstel van Rusland tot herziening niet geaccepteerd. De staatssecretaris van Financiën benadrukte in een brief van afgelopen juni dat de Nederlandse inzet erop is gericht om nog dit jaar tot een oplossing te komen. Inmiddels heeft de Belastingdienst de gevolgen van de verdragsloze situatie voor de vennootschaps- en dividendbelasting op een rij gezet.

Belang voor de praktijk

Wanneer iemand in het buitenland gaat wonen, en inkomen ontvangt uit Nederland, kan het zo zijn dat hij belasting is verschuldigd in zowel Nederland (bronstaat) als het land waar hij woont (woonstaat). Ter voorkoming van deze dubbele heffing is met tal van landen een belastingverdrag gesloten. Dat verdrag kan de heffingsbevoegdheid over bepaalde inkomensbronnen toewijzen aan het bronland of de woonstaat. Wat nu als er geen verdrag (meer) is gesloten met het betreffende land? In dat geval kunnen beide landen belasting heffen over de inkomstenbronnen.

De heffing over pensioen- en lijfrente-uitkeringen wordt volgens het nu nog geldende verdrag met Rusland toegewezen aan Nederland. Na 1 januari 2022 kan het betekenen dat ook de Russische fiscus het recht krijgt om over deze inkomsten te heffen. Om dubbele heffing in dat geval te voorkomen, kan in de regel in het woonland een beroep worden gedaan op de eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele heffing van dat land. Dit betekent dat wanneer de inwoner van dat land inkomen verkrijgt dat ook in het bronland mag worden belast, hij het bedrag van de in het bronland over dat inkomen betaalde belasting mag verrekenen met het in het woonland betaalde belasting. Of Rusland ook een dergelijke regeling kent, is niet bekend.

Bron: Legal, Compliance & Tax Nationale-Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

2

Gerelateerde artikelen