Het UBO-register is fraudegevoelig. De goeden komen in het register, de kwaden zorgen dat ze erbuiten blijven. Dit is een van de standpunten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over het UBO-register. Het notariaat licht dit standpunt woensdag 22 mei aan Tweede Kamerleden toe in een rondetafelgesprek. 

De KNB is kritisch op het wetsvoorstel vanuit het oogpunt van de poortwachtersrol van de notaris en uit betrokkenheid bij de aanpak van fraude en witwassen. De notaris heeft een belangrijke rol als een van de poortwachters van het financiële stelsel bij het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen, met name rond vastgoed en rechtspersonen. De beroepsorganisatie denkt dat het UBO-register in de voorgestelde vorm de notaris niet gaat helpen bij zijn poortwachtersrol. Een door het notariaat gevuld centraal aandeelhoudersregister kan volgens de KNB wel helpen.

De fraudegevoeligheid van het UBO-register brengt mee dat het UBO-register niet betrouwbaar, niet effectief en niet doelmatig is als middel om financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, tegen te gaan. Daarnaast brengt het register hoge kosten en administratieve lasten met zich mee en schendt het de privacy van UBO’s (ultimate beneficial owners). Dit schrijft de beroepsorganisatie in een reactie op het implementatiewetsvoorstel.

Rondetafelgesprek

Tijdens het rondetafelgesprek krijgen verschillende deskundigen de mogelijkheid hun visie te geven op het wetsvoorstel tot instelling van een UBO-register. Naast de notariële beroepsorganisatie komen ook een belastingexpert, de Financial Intelligence Unit Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse Vereniging van Banken en MKB-Nederland aan het woord.

Op 20 mei heeft minister Hoekstra van Financiën ook nog toestemming verleend aan de Algemeen Directeur van de FIOD om deel te nemen aan het rondetafelgesprek, naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie voor Financiën.

 

Bron: KNB/Rijksoverheid

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: Nieuws

  754
Gerelateerde artikelen