De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) adviseren de wetgever op korte termijn een wettelijke regeling in te voeren voor grensoverschrijdende omzetting van nv's en bv's. Dit om mogelijk misbruik van rechtspersonen die uit Nederland willen vertrekken te voorkomen.
De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht pleit hiervoor in een advies dat namens de beide beroepsorganisaties is uitgebracht. Zij vinden dat de wetgever niet moet wachten op de mogelijke invoering van een Veertiende Richtlijn.
 
Grensoverschrijdende omzetting kan leiden tot aantasting van de positie van belanghebbenden, zoals crediteuren bij de om te zetten rechtspersoon. Zolang er geen wettelijke regeling is, moet de praktijk zich behelpen met  doorgaans zelf ontworpen regelingen om de positie van belanghebbenden te beschermen. Dit is onvoldoende. Bedrijven beroepen zich op uitspraken van het Hof van Justitie over de vrijheid van vestiging. De Commissie vindt dat er een wettelijke regeling moet komen waardoor voor iedereen de gewenste duidelijkheid ontstaat. Vergroting van de grensoverschrijdende mobiliteit is mooi, maar moet niet leiden tot misbruik.

Algemene bepaling

De Commissie pleit er daarnaast voor alvast een algemene bepaling op te nemen waardoor de regeling op eenvoudige wijze ook van toepassing wordt verklaard op verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Een eerste verkenning naar een dergelijke regeling wordt uitgewerkt in de bijlage bij het advies.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Ondernemingsrecht

0

Gerelateerde artikelen