Notarissen hebben afgelopen jaar gezamenlijk 1.912.299 akten gepasseerd. Dat zijn er bijna 90.000 minder dan in 2021, toen notarissen een recordaantal van 2 miljoen akten passeerden. Grootste dalers zijn de ondernemings- en onroerendgoedpraktijk. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Ondanks de daling is 1,9 miljoen akten nog steeds erg veel, zo stelt de KNB. Vergeleken met 2017 is het aantal gestegen met 235.000 akten, een stijging van 14 procent.

De daling in 2022 komt voor een groot deel voor rekening van hypotheekakten en overdrachten van onroerend goed. Zo daalde het aantal hypotheken afgelopen jaar met bijna 51.000 tot 425.000, een daling van 11 procent. Het aantal overdrachtsakten nam met een zelfde percentage af van 42.000 tot 337.500. Het aantal akten in de ondernemingsrechtpraktijk nam af met ruim 4 procent. In de familiepraktijk nam het aantal akten juist toe. Passeerden notarissen in 2021 632.00 akten die met familiezaken te maken hadden, in 2022 waren dat er 665.000: een stijging van ruim 5 procent.

Hypotheekrente

De beperkte woningvoorraad, maar vooral de in 2022 sterk gestegen hypotheekrente zijn de belangrijkste oorzaken van de afname van het aantal akten in de onroerendgoedpraktijk. Vooral in het laatste kwartaal daalde het aantal hypotheekakten spectaculair: 32 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Het aantal overdrachtsakten daalde in diezelfde periode met bijna 5 procent. Opvallend is dat het aantal overdrachtsakten december vorig jaar met 9 procent is gestegen in vergelijking met december 2021.

Ook minder bv’s

De afname in de ondernemingspraktijk is vooral te wijten aan de oprichting van bv’s. Passeerden notarissen in 2021 nog ongeveer 79.500 oprichtingsakten voor een bv, in 2022 was dat aantal 73.900: een daling van 7 procent.

Ook het aantal andere akten in de ondernemingspraktijk nam af, zij het veel minder sterk. Het aantal akten waarin de levering van aandelen wordt geregeld nam met 1 procent af tot 31.850. De oprichting van stichtingen nam af met 9 procent tot 6.850. Het aantal akten voor statutenwijzigingen van bv’s bleef gelijk (15.850), dat van stichtingen steeg met 3,3 procent naar 14.850.  

Opnieuw meer (levens-)testamenten

In de familiepraktijk nam het aantal testamenten in 2022 met ruim 10.000 toe tot een totaal van 322.000, een stijging van ruim 3 procent. Het aantal levenstestamenten steeg met 12,5 procent van bijna 170.000 in 2021 naar ruim 191.102 in 2022.

Andere akten in de familiepraktijk stegen relatief gezien nog meer. Zo nam het aantal verklaringen van erfrecht toe met 3.250 akten tot 80.134 (4,4 procent). Het aantal samenlevingscontracten daalde met 3.900 akten naar 42.822  48.600 en het aantal akten met huwelijkse voorwaarden nam met 1.250 toe tot 14.698 akten, een stijging van 11,5 procent. Ook het aantal schenkingen steeg, van 12.624 naar 14.167 akten.

Bron: KNB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht, Huwelijksvermogensrecht, Erfrecht

3

Gerelateerde artikelen