Op 3 februari 2021 is het percentage omzetverlies om gebruik te kunnen maken van de vierde tranche in de NOW-3 verlaagd van 30% naar 20%. Met die verlaging was abusievelijk geen rekening gehouden op het niveau van het concern of de groep. Die fout is nu hersteld met een speciale regeling die gepubliceerd is in de Staatscourant. 

Percentage omzetverlies omlaag

Door de verlaging van het percentage omzetverlies van 30% naar 20% komen werkgevers eerder in aanmerking voor een NOW-subsidie. De NOW-aanvrager die onderdeel uitmaakt van een groep, kan onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen op het niveau van de afzonderlijke werkmaatschappij.

Om als werkmaatschappij in aanmerking te komen voor een NOW-subsidie moet bij de aanvrager zelf sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 20%. Tegelijkertijd moet de omzetdaling van de groep minder dan 20% zijn. Dat is ook het geval bij een subsidieaanvraag voor de vierde tranche, zo blijkt uit de nu gepubliceerde regeling.

Concernniveau

In de NOW geldt namelijk als hoofdregel dat als op concernniveau het omzetverlies groot genoeg is om voor subsidie in aanmerking te komen, het omzetverlies op concernniveau wordt vastgesteld en niet op het niveau van de werkmaatschappij.

Tegemoetkoming aanvragen

Werkgevers kunnen nog tot en met 14 maart 2021 een NOW-aanvraag voor de vierde aanvraagperiode indienen bij UWV. Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste, tweede en derde aanvraagperiode is niet meer mogelijk.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid werkloosheid

Dossiers: Corona

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  1302
Gerelateerde artikelen