Het kabinet gaat weer meer steun geven aan ondernemers die geraakt zijn door de coronamaatregelen. De loonsteunregeling NOW keert terug: bedrijven krijgen een deel van de loonsom vergoed als hun omzet behoorlijk daalt. De tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) was in het vierde kwartaal al beschikbaar, maar de grens voor staatssteun stijgt van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen.

Met de uitbreiding van de steun is zo'n 2,2 miljard euro gemoeid, laat het ministerie van Economische Zaken weten. De terugkeer van de loonsteun, in de vorm van 'NOW 5', kost zo'n 1,5 miljard euro. Bedrijven kunnen 85 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken hoopt dat werkgevers nog voor het einde van het jaar kunnen aankloppen bij het loket voor de loonsubsidie.

Het kabinet was in eerste instantie nog huiverig om de NOW weer in het leven te roepen, juist wegens de verstorende werking op de toch al krappe arbeidsmarkt. Met 40 miljoen euro wil Sociale Zaken, in overleg met betrokken partijen, daarom werkzoekenden in contact brengen met werkgevers met een tekort aan mankracht. Dit omdat sommige sectoren nu weer hard geraakt worden door de maatregelen, terwijl er in andere sectoren juist veel behoefte is aan werknemers.

TVL

Het kabinet heeft de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) een paar weken geleden vervangen door de TVL Q4 2021. Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Het subsidiepercentage van TVL Q4 2021 blijft 100% - net als bij TVL Q3. Het maximumbedrag blijft ook hetzelfde: € 550.000. TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Zij moeten ook aan de overige voorwaarden voldoen.

Met deze aanpassingen is TVL Q4 2021 nagenoeg gelijk aan TVL Q3 2021. Alleen het maximale bedrag voor overheidssteun voor de vaste lasten gaat dus omhoog van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Dit geldt voor TVL Q4 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemingen die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen.

Lees ook het bericht over de verlenging van enkele fiscale steunmaatregelen en de Kamerbrief over de verlengde en verruimde steunmaatregelen.

Bron: Ministeries van Economische zaken en Sociale Zaken

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen, Sociale zekerheid werkloosheid

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

  856
Gerelateerde artikelen