Vanaf deze maand kunnen belastingplichtigen via het 'Overzicht betalen en ontvangen' de Belastingdienst machtigen voor automatische incasso van de voorlopige aanslagen inkomensheffing en Zorgverzekeringswet. Later komt daar de motorrijtuigenbelasting ook bij.

Het overzicht 'betalen en ontvangen' van de Belastingdienst is een online service op de website van de dienst waarin particulieren en ondernemers zelf kunnen nakijken welke bedragen aan belastingen en toeslagen zij nog ontvangen of moeten (terug)betalen. De service is in 2022 gestart en is vorig jaar uitgebreid met iDEAL-betaling.

Met een digitale incassomachtiging geven belastingplichtigen aan de Belastingdienst toestemming om het te betalen bedrag automatisch af te schrijven. Een machtiging voor de voorlopige aanslag moet elk jaar opnieuw worden verleend. De bevestiging van de machtiging is online in te zien op het overzicht en de belastingplichtige krijgt na de aanvraag een schriftelijke bevestiging per brief. Stopzetten van de automatische incasso kan nog niet via het overzicht, maar door te bellen met de BelastingTelefoon.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

1612

Gerelateerde artikelen