Het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt moet een van de grootste prioriteiten zijn van het nog te vormen nieuwe kabinet, schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een nieuw rapport. Het samenwerkingsverband van 38 voornamelijk rijke landen stelt dat werknemers in Nederland vooral meer uren moeten werken.

Op dit moment heeft een relatief grote groep Nederlanders werk. Maar het probleem is dat het aantal gewerkte uren laag is. Vooral bij vrouwen is dit het geval, schrijft de OESO in haar Economic Outlook van november. Het systeem van belastingvoordelen en toeslagen zou daarom zodanig moeten veranderen dat het sneller loont om extra uren te werken. Ook kan meer gratis kinderopvang helpen.

Volgens de OESO heeft Nederland als klein land met een open economie veel last van de zwakke wereldhandel. Na de eerste drie kwartalen van economische krimp rekent de OESO dit jaar op een daling van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland met 0,2 procent. De groei trekt volgend jaar langzaam aan met een stijging van het bbp van 0,5 procent in 2024, gevolgd door 1,1 procent groei in 2025.

De inflatie neemt volgend jaar af tot 3,7 procent en daalt verder tot 2,4 procent in 2025. Het begrotingstekort van de overheid wordt volgens de OESO geleidelijk groter en komt uit op 2 procent van het bbp in 2025.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Toeslagen en zorgverzekeringswet

275

Gerelateerde artikelen