Het Inclusive Framework (OESO) heeft een document gepubliceerd dat richtsnoeren bevat voor de erkenning van de Amerikaanse minimumbelasting (Global Intangible Low-Taxed Income of GILTI) in het kader van de GloBE-regels en voor de opzet van de kwalificerende binnenlandse bijheffing (Qualified Domestic Top-up Tax; QDMTT). 

Het document bevat ook meer algemene richtsnoeren over het toepassingsgebied, de werking en de overgangselementen van de GloBE-regels zodat deze richtsnoeren op gecoördineerde wijze in nationale wetgeving kunnen worden opgenomen.

De administratieve richtsnoeren worden opgenomen in een herziene versie van het commentaar dat later in 2023 wordt uitgebracht en de oorspronkelijke versie van het commentaar van maart 2022 vervangt. Het Inclusive Framework blijft administratieve richtsnoeren publiceren om ervoor te zorgen dat de GloBE-regels op gecoördineerde wijze ten uitvoer worden gelegd en toegepast.

Het Inclusive Framework verwacht binnenkort de laatste hand te leggen aan de modelbepaling voor de Subject to Tax Rule en het bijbehorende multilaterale instrument ter ondersteuning van de uitvoering ervan. In het kader van Pijler 1 zijn de technische werkzaamheden nog gaande. Medio 2023 moet dit zijn afgerond. 

Bron: OECD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

34

Gerelateerde artikelen