De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft haar jaaroverzicht 'Corporate Tax Statistics 2024' gepubliceerd. Het overzicht biedt data van vennootschapsbelastingstelsels uit meer dan 160 landen wereldwijd en moet de actieplannen rond de BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ondersteunen.

De informatie bestaat onder meer uit belastingtarieven, bronbelastingen, belastingverdragen en belastingopbrengsten per land uit de vennootschapsbelasting. Verder geven de statistieken inzicht in de internationale activiteiten van duizenden multinationals en welke gegevens worden gedeeld tussen de bedrijven en de belastingdiensten (de zogenoemde country-by-country reporting).

De BEPS is een initiatief van de OESO en de EU met als doel om belastingontwijking door uitholling van de belastinggrondslag (base erosion) en winstverschuiving (profit shifting) tegen te gaan. De statistieken zijn te raadplegen op de website van de OESO.

Bron: OESO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

222

Gerelateerde artikelen