De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, kortweg de Oeso, stelt voor om een wereldwijde belasting in te voeren voor bedrijfswinsten waarbij een minimumtarief wordt gehanteerd.

De Oeso wil met dit voorstel een eind aan maken aan internationale belastingconstructies waarbij multinationals zich vestigen in landen waar ze de minste belasting betalen of de gunstigste rulings kunnen afsluiten. Landen concurreren nu nog met hun belastingstelsel om zoveel mogelijk internationale bedrijven naar zich toe te lokken.

Landen zouden volgens de denktank de mogelijkheid moeten krijgen in eigen land de winsten van een multinational te belasten, als dat in het land waar de activiteiten plaatsvinden niet voldoende gebeurt. Een multinational heeft dan uiteindelijk geen voordeel meer van de vestiging in een belastingparadijs, want de belasting wordt uiteindelijk toch geheven. En het belastingparadijs zal waarschijnlijk zelf belasting gaan heffen in plaats van de opbrengsten naar een ander land te zien gaan.

Fiscalist Marlies de Ruiter komt aan het woord in het Algemeen Dagblad en ziet haken en ogen aan het voorstel. Ze geeft in de krant enkele argumenten waarom het niet verstandig is om dit revolutionaire voorstel van de Oeso nu al in te voeren. De Ruiter, adviseur internationale belastingen EY, gaf tot 2016 leiding aan een Oeso-project om belastingontwijking tegen te gaan. 

Bron: AD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

  248
Gerelateerde artikelen