Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank van Rotterdam gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen twee mannen die voor de Belastingdienst werkten. Zij runden naast hun werk voor de fiscus een belastingadvieskantoor en gebruikten in de ogen van het OM ten behoeve van hun werk de belastingdienstsytemen bij de advisering van hun cliënten.

Daarnaast zouden zij zich hebben laten betalen om een bezwaarschrift van één van hun cliënten door de Belastingdienst goed te laten keuren, waardoor hun cliënt minder belasting hoefde te betalen. Het OM eiste behalve een gevangenisstraf ook een beroepsverbod tegen de twee mannen.

Het onderzoek door de FIOD startte door informatie uit een ander onderzoek, dat zich richtte op het op grote schaal opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. In dat onderzoek verwijt het OM tientallen mensen dat zij op basis van valse giftkwitanties giften opvoerden in hun aangifte die nooit, of nooit voor die hoogte waren gedaan. Daardoor werd het belastbaar inkomen lager en de te betalen belasting minder.

Een van de verdachten die terecht stond bleek ook dergelijke giften op te voeren. Op die manier kwamen hij, het belastingadvieskantoor en uiteindelijk ook de medeverdachte in beeld. Het belastingadvieskantoor stond op naam van de echtgenotes van verdachten, maar uit onderzoek door de FIOD blijkt dat in werkelijkheid de twee mannen het kantoor runden. Dit, naast hun werkzaamheden voor de Belastingdienst.

Ambtelijke omkoping en schending ambtsgeheim

De twee mannen zouden hun ambtsgeheim hebben geschonden als medewerker van de Belastingdienst tussen januari 2014 en december 2016. Zij zouden documenten van de Belastingdienst hebben gebruikt voor hun andere baan bij hun belastingadvieskantoor.

Daarnaast zouden de twee mannen zeker 500 euro hebben aangenomen om in hun functie voor de Belastingdienst een bezwaarschrift van een cliënt van hun belastingadvieskantoor goed te keuren, waardoor de cliënt minder belasting hoefde te betalen. 

Belastingfraude ondermijnt systeem

Het OM vindt het ernstige feiten, zei de officier op zitting. Bij de opgevoerde giften en het valse bezwaarschrift gaf de officier aan dat

"deze feiten al kwalijk zijn indien door een willekeurig persoon gepleegd maar in het geval van verdachte zou hij al helemaal beter moeten weten gelet op zijn werk voor de Belastingdienst".

En:

"Hij gebruikt zijn werk bij de Belastingdienst om te floreren binnen zijn eigen onderneming als het gaat om de valsheid in geschrifte van het bezwaarschrift van een klant van zijn onderneming."

De verdachte heeft volgens de officier bewust de samenleving financieel benadeeld. Beide verdachten hebben het ambtsgeheim geschonden:

"Het gegeven dat iedereen moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van zijn bij de Belastingdienst bijeengebrachte gegevens hebben zij veelvuldig misbruikt. Om klanten van hun belastingadviesbureau gunstig gezind te hebben of krijgen, hebben zij de systemen van hun werk geraadpleegd en gebruikt. En niet alleen dat, zij zijn zelfs bereid geweest om hun klanten er financieel beter te laten komen door bezwaren namens hen op te stellen tegen aanslagen van hun eigen werkgever en die vervolgens toe te wijzen. Zij kennen hun wegen wel binnen de Belastingdienst en zijn ook bereid gebleken daarvoor geld te vragen en ontvangen."

Strafeisen

Het OM laakt ook de geraffineerdheid van verdachten:

"Ik wijs daarbij ook op het versluierende geheel bij het opzetten van hun belastingadvieskantoor. Hun echtgenotes naar voren schuivend zodat voor de buitenwereld niet duidelijk kon zijn dat het verdachten waren die het zaakje daadwerkelijk runden. Klanten vonden het daarbij meer dan gebruikelijk dat verdachten de besproken diensten aan hen leverden. Dat maakt dan ook dat ik het idee heb dat de tenlasteleggingen slechts een fractie bevatten van wat daadwerkelijk gaande was."

Het OM ziet een gevangenisstraf van 10 maanden voor de ene verdachte als passend. De andere verdachte hoorde een straf van 8 maanden tegen zich eisen. De officier eist daarnaast een beroepsverbod voor de duur van 1 jaar tegen beide mannen.

De rechtbank doet over ruim een week uitspraak.

Bron: OM

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Strafrecht

  497
Gerelateerde artikelen