Man sluit een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst waardoor hij minder naheffing moet betalen. Toch ontvangt stuurt de Belastingdienst hem direct een aanmaning. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst de man had moeten informeren en hem een termijn had moeten gunnen om het openstaande bedrag te betalen.
Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst na de vermindering van een aanslag als resultaat van een afgesloten vaststellingsovereenkomst, direct een aanmaning stuurde zonder hem eerst in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn het openstaande bedrag te voldoen.
 
Na de gerealiseerde vermindering, verviel het uitstel van betaling zonder dat verzoeker op dat moment hierover werd geïnformeerd. De Nationale ombudsman vindt dat het in de rede had gelegen om na de afgesloten vaststellingsovereenkomst en de daaruit voortkomende vermindering verzoeker te informeren over het vervallen van het uitstel van betaling en een termijn had moeten gunnen waarbinnen het openstaande bedrag betaald had moeten worden.
 
Wel vond de Nationale ombudsman dat de Belastingdienst op toereikende wijze informatie heeft verstrekt over de verschuldigdheid van de invorderingsrente bij betalen na de laatste vervaldag.
 
Rapport
 

Bron: Nationale Ombudsman

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Invordering

0

Gerelateerde artikelen