Het is vanaf volgende maand niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden bij Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). De melder moet toelichten waar zijn vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd.

FIU Nederland heeft hiertoe besloten omdat artikel 16 van de Wwft lid 2, e stelt dat dit verplicht is:

"de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt".

Wanneer er sprake is van een objectieve melding is het helder waarom er gemeld wordt. Maar bij een melding op basis van de subjectieve indicator is dit niet duidelijk. Daarom is die beschrijving van belang. Hoewel veruit de meeste meldingen een omschrijving bevatten, zijn er nog steeds meldingen waar dit niet of zeer summier het geval is, aldus de FIU.

De FIU Nederland is een overheidsinstantie waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties of zaken waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van terrorisme melden.

Bron: FIU Nederland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Strafrecht

603

Gerelateerde artikelen