De ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland juichen toe dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen van 200.000 naar 350.000 euro. Dit is goed voor alle bedrijven en vergroot de investeringsruimte.
De ondernemersorganisaties hebben echter moeite met de progressieve vermogensrendementsheffing die per 2017 ingaat. Zij vinden het onjuist dat belasting moet worden betaald op grond van rendement dat niet is gerealiseerd.

Pensioen in eigen beheer afgeschaft

De ondernemersorganisates zijn eveneens blij met de maatregel dat dga's in Nederland verlost van het probleem dat ze geen dividend meer kunnen uitkeren vanwege hun pensioenverplichting op de eigen balans. Deze pensioenvoorziening kan worden afgekocht tegen een korting van 34,5%. Het afgekochte bedrag kan vervolgens weer worden teruggestort in de BV, zodat dga's hierover geen box 3 heffing hoeven te betalen.

Innovatie

Gezien het belang van innovatie voor het mkb moet de korting op de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) worden teruggedraaid. Ook mag de toegang tot de innovatiebox niet verder worden beperkt dan de OESO voorschrijft. De ondernemingsorganisaties zijn tevreden dat het kabinet voldoende budget heeft gevonden om de succesvolle innovatieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) op het niveau van 2016 te houden.

Onbegrijpelijk

Onbegrijpelijk daarentegen is de flinke verhoging van de premie die ondernemers moeten gaan betalen voor het gebruik van de Borgstelling voor het MKB (BMKB). Die beperkt de toegankelijkheid van de regeling in hoge mate, terwijl de BMKB onmisbaar is om bancaire kredietverlening aan het mkb te stimuleren en te ondersteunen.

Waar blijft een nieuwe fiscale durfkapitaalregeling?

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland missen verder opnieuw een durfkapitaalregeling die particulieren fiscaal stimuleert om te investeren in het mkb. De eigen vermogenspositie van veel ondernemers is slecht, het aantrekken van risicokapitaal bijna niet te doen. Dat remt hun mogelijkheden om te investeren.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2016

0

Gerelateerde artikelen