Het voelt onjuist dat het kabinet de rekening voor de onterecht betaalde vermogensrendementsheffing op het bordje van de ondernemers legt. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de voorjaarsplannen van het kabinet. Volgens de ondernemersorganisaties leeft er onder de achterban een gevoel van onrechtvaardigheid. Ook omdat het kabinet ervoor had kunnen kiezen de staatsschuld iets verder te laten oplopen nu Nederland wat dat betreft "ver beneden" de EU-normen zit.

Het kabinet moest op zoek naar 3,6 miljard euro om klagers te compenseren voor de onterecht betaalde vermogensrendementsheffing in box 3. In de plannen die vrijdag werden gepresenteerd kwam volgens de ondernemersorganisaties naar voren dat de rekening weer voor een groot deel bij ondernemers terechtkomt. Dat gebeurt volgens de organisaties onder andere via de vennootschapsbelasting en de extra heffingen in box 2, waarin het inkomen uit aanmerkelijk belang staat. Dan gaat het onder andere om winsten uit dividend of de verkoop van aandelen.

De ondernemersorganisaties spreken van een instabiel beleid terwijl het in de huidige tijd juist zaak is dat ondernemers zekerheid krijgen. "Dat hebben ze nodig om te kunnen investeren. Ondernemers staan immers vanwege de energietransitie voor grote investeringen en je kan je euro maar één keer uitgeven", zo klinkt het.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn wel opgelucht dat het kabinet de nieuwe fondsen die bedoeld zijn om klimaat- en stikstofproblemen aan te pakken, maar ook het Groeifonds maar "beperkt" heeft afgeroomd. "Dit zijn immers belangrijke investeringen in de economische toekomst van ons land", aldus de werkgevers. Verder menen ze dat afspraken over een hoger minimumloon mensen kunnen helpen in de huidige tijden van hoge inflatie. De organisaties vinden wel dat de impact van de regeling op de arbeidsmarkt goed in de gaten moet worden gehouden.

Bron: VNO-NCW/MKB Nederland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

14

Gerelateerde artikelen