De Belastingdienst heeft voor de implementatie van de nieuwe wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (BBO) opgericht. In het contact met de Belastingdienst verandert niets. Het eerste aanspreekpunt blijft een eventuele klantcoördinator.

In mei van dit jaar is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dat betekent dat overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, per 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

Met de wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor overheidsondernemingen gelden straks dezelfde verplichtingen voor de vennootschapsbelasting als voor private ondernemingen.

Aanleiding voor de wet is dat de Europese Commissie (EC) vindt dat de huidige wet op de vennootschapsbelasting leidt tot concurrentieverstoring en verboden staatssteun. De EC heeft Nederland gevraagd de wet aan te passen.

Hulp

Belastingplichtige overheden moeten zelf bepalen voor welke activiteiten zij vpb-plichtig worden. De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) en de Belastingdienst hebben producten ontwikkeld die overheden daarbij kunnen ondersteunen. In de loop van het jaar komen er nieuwe producten bij.

De SVLO is een samenwerking tussen het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Ook overheidsinstanties die geen lid zijn van deze koepelorganisaties, kunnen gebruikmaken van de producten die de SVLO ontwikkelt.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

1

Gerelateerde artikelen