Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden worden structureel gecompenseerd voor de gevolgen van het niet meer btw-vrij onderling detacheren van personeel. Dat meldt de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs.

Tussen onderwijsinstellingen onderling was het onder strikte voorwaarden mogelijk om personeel zonder verrekening van btw uit te wisselen. Tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen (schoolbesturen) is dat sinds december 2018 niet meer vanzelfsprekend omdat de regels voor de vrijstelling bij het detacheren van personeel zijn aangescherpt. Hierdoor trokken veel belastinginspecteurs verleende vrijstellingen in op grond van de aangescherpte regels.

De aanscherping is onder andere dat detachering van personeel aan een sociaal-culturele instelling alleen mogelijk is indien zowel de inlener als de uitlener aangemerkt zijn als een sociaal-culturele instelling die vrijgesteld zijn van omzetbelasting; samenwerkingsverbanden zijn wel maar scholen/schoolbesturen zijn geen vrijgestelde instelling. Schoolbesturen die personeel detacheren aan samenwerkingsverbanden zijn dus niet meer vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting over deze dienst.

De VO-raad heeft lang met het ministerie van OCW en ook Financiën overlegd over de gevolgen van het niet meer btw-vrij kunnen detacheren. Het overleg heeft uiteindelijk geleid tot een compensatie van € 30 miljoen structureel met ingang van 2022. Een eerdere analyse van Infinite Financieel leidde tot de conclusie dat waarschijnlijk tussen de € 100 en € 150 miljoen gemoeid is met detacheringen van scholen naar samenwerkingsverbanden. Dat zou betekenen dat er jaarlijks tussen de € 21 en € 31,5 miljoen aan btw per jaar moet worden betaald.

Lees ook het thema Non profit: vrijgesteld van btw of toch belast?

Bron: VO-raad

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  386
Gerelateerde artikelen