Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat Nederlandse familiebedrijven de kans verhogen om economische crises te doorstaan omdat ze zorgen voor financiële stabiliteit en voorzichtigheid, waar het gaat om vreemd vermogen en schulden. Het onderzoeksbureau baseert zich op nieuwe data van het CBS, die pas recent familiebedrijven identificeert. De cijfers komen overeen met het positieve, internationale beeld.

Een belangrijke bijdrage in de economische stabiliteit van het land door familiebedrijven zijn factoren als een duidelijk langetermijndoel, ondersteuning van (lokale) maatschappelijke organisaties en herinvesteringen van  behaalde resultaten in de onderneming. "Ze denken in generaties en streven naar continuïteit in plaats van winstmaximalisatie", constateren de onderzoekers. De focus ligt op het langetermijnperspectief van investeringen, financiële stabiliteit, stabiele werkgelegenheid en efficiënte besluitvorming.

Van de 490.000 bedrijven met medewerkers in Nederland zijn 300.000 een familiebedrijf. En bijna één op de drie Nederlanders werkt er. In het onderzoeksrapport ‘De maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven in beeld’ staat dat familiebedrijven vanwege hun specifieke structuur en governance wendbaarder zijn en sneller kunnen bijsturen. Dit resulteert in lagere maatschappelijke kosten tijdens crisistijden, zoals minder ontslagen, minder beroep op overheidsregelingen en minder faillissementen.

Bedrijfsopvolgingsregelingen, zoals in EU-landen, ondersteunen de continuïteit van familiebedrijven effectief, zo onderzocht SEO. "In Nederland zijn er maatregelen genomen om deze regelingen doelmatiger te maken, maar de aanpassing plaatst ons land onder het Europees gemiddelde. Een ongelijker speelveld kan leiden tot minder belastingopbrengsten en verminderde maatschappelijke baten", zo concluderen de onderzoekers.

“Wij merken dat het belang van het familiebedrijf in Nederland wordt ondergewaardeerd”, zegt Albert Jan Thomassen, directeur van de belangenorganisatie van familiebedrijven FBNed. “De meeste aandacht gaat uit naar de grote beursgenoteerde ondernemingen. Hierbij wordt uit het oog verloren wat de rol is van de 300.000 familiebedrijven die Nederland rijk is.

In het rapport zijn de 500 grootste bedrijven van Nederland naar eigendom in kaart gebracht:

  • Familiebedrijven (38%)
  • Bedrijven met directeur-grootaandeelhouders (15%)
  • Bedrijven in handen van private investeerders (15%)
  • Beursgenoteerde bedrijven (11%)
  • Coöperaties (9%)
  • Staatsbedrijven (5%)
  • Overig (8%)

Bron: SEO Economisch Onderzoek/FBNed

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting, Fiscaal ondernemingsrecht

179

Gerelateerde artikelen