De controle op de financiële verslaglegging door grote bedrijven verbetert niet wezenlijk als twee accountants van verschillende kantoren de jaarrekening moeten goedkeuren. Dat concluderen deskundigen (kwartiermakers) die op verzoek van minister Wopke Hoekstra (Financiën) verschillende verbetermaatregelen voor de accountantssector tegen het licht houden.

De gedachte achter het zogenoemde joint audit-model is dat twee accountants die niet bij hetzelfde kantoor zitten, elkaar scherp zouden houden. Ook zou het de mogelijkheid bieden voor kleinere accountantsfirma's om ervaring op te doen met de wettelijk verplichte controle van de boeken bij onder meer beursgenoteerde ondernemingen.

Maar de deskundigen die Hoekstra heeft aangesteld om alternatieve structuurmodellen te onderzoeken, concluderen nu dat de voordelen hiervan "beperkt lijken te zijn". Ook toezichthouders in binnen- en buitenland zijn niet overtuigd. Het joint audit-model kan bovendien leiden tot hogere kosten voor bedrijven, waarschuwen de kwartiermakers.

Er wordt ook nog gekeken naar het zogenoemde audit only-model. Daarbij zouden accountantsfirma's hun adviesactiviteiten op afstand moeten zetten. Zij bedienen daarmee klanten waarvan zij ook de boeken controleren. Dat kan in de praktijk leiden tot belangenconflicten. De resultaten van dat onderzoek verwacht Hoekstra medio 2022.

De derde variant waar de kwartiermakers onderzoek naar doen, is het intermediair-model. Daarin wordt een onafhankelijke tussenpersoon, bijvoorbeeld een semi-publieke instelling, tussen de bedrijven en de controlerende accountants geplaatst. De uitkomsten van die studie worden eind 2023 verwacht.

De kwartiermakers willen pas definitieve conclusies trekken als alle drie de onderzoeken zijn afgerond. Hoekstra sluit zich daarbij aan.

[Kamerbief Hoekstra] [Bijlage 1 Brief Kwartiermakers over joint audit uitkomsten] [Bijlage 2 ECRi effects of and experiences with joint audit october 2021]

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Jaarrekening

  233
Gerelateerde artikelen