De corporaties willen overleg met de Belastingdienst over het standpunt van de dienst dat de mogelijkheden voor woningcorporaties om een fiscale voorziening groot onderhoud te vormen beperkter zijn dan de jurisprudentie toestaat.

Een voorziening voor groot onderhoud is een van de manieren om de fiscale last van corporaties beter te plannen. Het houdt in dat een woningcorporatie kosten naar voren haalt voor toekomstig onderhoud aan woningen. De corporatie mag dat bedrag aftrekken van de fiscale winst en betaalt dus uiteindelijk minder vennootschapsbelasting. Steeds meer corporaties zijn van plan zo'n voorziening te vormen, omdat ze de komende jaren meer fiscale winst lijken te maken en dus meer vennootschapsbelasting moeten betalen.

In een memo van 21 september jl. aan de corporaties schrijft de Belastingdienst voor hoe de toerekening-eis bij de vorming van een voorziening moet worden ingevuld. Hierin komt volgens de corporaties niet duidelijk naar voren waarom de Belastingdienst uitgaat van een beperktere opvatting over de voorziening van groot onderhoud. Het memo is een aanvulling op de voorwaarden die de Belastingdienst in 2010 stelde aan de corporaties.
 

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

3

Gerelateerde artikelen