De Belastingdienst en UWV constateren regelmatig dat de code invloed verzekeringsplicht onjuist wordt aangeleverd in de aangifte loonheffingen. Het is belangrijk dat de werkgever deze code juist hanteert omdat het van invloed kan zijn op de uitkeringsrechten van de werknemer.

In de aangifte loonheffingen komt het regelmatig voor dat de code invloed verzekeringsplicht wordt ingevuld met code A (‘Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA’) of code B (‘Vorige eigenaar’), en tegelijkertijd de indicaties voor de werknemersverzekeringen op ‘Ja’ worden gezet. Deze combinatie is onjuist, zo meldt de Belastingdienst.

De code invloed verzekeringsplicht is een code die bijzondere omstandigheden voor het verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen aangeeft. Het opgeven van deze code is nodig, omdat die van invloed kan zijn op de uitkeringsrechten uit werknemersverzekeringen van de werknemer.

Code A en B worden alleen ingevuld als de echtgenoot, het familielid of de vorige eigenaar, niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding. In situaties waarin de werknemer wel verzekerd is voor de werknemersverzekeringen omdat er wel een gezagsverhouding is, wordt deze code niet gebruikt.

Voorbeeld
De echtgenoot van de eigenaar van een bedrijf werkt onder dezelfde arbeidsomstandigheden en voorwaarden als het overige personeel. In deze situatie gaat het om de echtgenoot van de eigenaar, maar is deze persoon aan te merken als een reguliere werknemer. Er is sprake van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. De indicaties voor de rubrieken ‘verzekerd WAO/IVA/WGA’, ‘verzekerd WW’ en ‘verzekerd ZW’ worden met ‘Ja’ ingevuld. Voor de code invloed verzekeringsplicht betekent dit dat de code A of B niet mag worden gebruikt.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie, Loonbelasting

207

Gerelateerde artikelen