De Belastingdienst meldt dat aanslagen inkomstenbelasting 2014 mogelijk niet zijn gebaseerd op de laatste versie van de aangifte, wanneer de belastingplichtige 1 of meer keren opnieuw aangifte heeft gedaan om fouten te verbeteren.

Als de meest recente aangifte daar aanleiding toe geeft, krijgt de belastingplichtige een aangepaste aanslag, aldus de fiscus. Wanneer iemand voor 15 april opnieuw aangifte heeft  gedaan, dan krijgt diegene voor 1 juli een aangepaste aanslag. Is dat tussen 15 april en 6 mei gebeurd, dan probeert de Belastingdienst ook voor 1 juli een aangepaste aanslag te sturen. Heeft de belastingplichtige op of na 6 mei opnieuw aangifte gedaan, dan stuurt de Belastingdienst binnen 3 maanden een aangepaste aanslag.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen