Onjuiste adressen en fouten in het inkomen komen het meeste voor bij de Belastingdienst, gemeenten en UWV.

Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public, het voormailge TNO Nipo, naar de betrouwbaarheid van overheidsgegevens. Een enquête werd uitgezet onder 701 Nederlanders.

Meeste contact met Belastingdienst

In de meeste gevallen (65%) wordt de fout door de burger zelf ontdekt. Een fout in persoonlijke gegevens kan verschillende gevolgen hebben. Een onterechte belastingaanslag of toeslag wordt door 13% genoemd. Voor een oplossing voor de situatie nemen de meeste mensen contact op met de Belastingdienst (44%) of de gemeente (41%). Als derde wordt door 11% het UWV genoemd. Dit zijn ook de organisaties die in de meeste gevallen de mensen verder kunnen helpen. De meeste mensen benaderen de gemeente vanwege een fout in hun naam, adres of geboortedatum. Voor de Belastingdienst worden fouten in het inkomen het meest genoemd, bij het UWV zijn dat fouten die te maken hebben met werk(loosheid) of bijstand.

Belastingdienst vaakst teruggebeld

Voor drie op de tien ondervraagden was één keer telefonisch contact voldoende om de fout te laten herstellen. De meerderheid (77%) heeft echter meerdere keren contact op moeten nemen. Voor 20% was dat meer dan 5 keer. De Belastingdienst moest het vaakst teruggebeld worden. De helft van de ondervraagden (55%) geeft aan tevreden te zijn over de manier waarop men geholpen is. Van de drie meest genoemde organisaties is men het meest tevreden over de gemeente en het minst tevreden over de Belastingdienst.
 
In de gesprekken met mensen werd een centraal correctiepunt spontaan meerdere keren genoemd.
 

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

13

Gerelateerde artikelen