De Belastingdienst heeft onterecht betalingsherinneringen en aanmaningen verstuurd voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022. De betalingsherinneringen en aanmaningen hebben een dagtekening van 22 februari 2024. De Belastingdienst heeft de fout hersteld en stuurt een excuusbrief.

Het gaat om belastingplichtigen die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022 hebben gekregen (níet na een aangifte) én in 2022 een brief hebben gekregen waarin staat dat de Belastingdienst de invordering pauzeert vanwege rechtsherstel box 3 totdat de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2022 is vastgesteld. Deze belastingplichtigen hebben ten onrechte op 21 of 22 februari 2024 een betalingsherinnering of aanmaning met dagtekening 22 februari 2024 ontvangen.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Invordering

262

Gerelateerde artikelen