Bedrijven die NOW-steun ontvingen zijn riskanter om zaken mee te doen, zowel vóór als na de pandemie. Dat blijkt uit onderzoek van Altares Dun & Bradstreet naar de impact van de NOW-steun onder 84.000 bedrijven.

Ook betaalden bedrijven die steun ontvingen hun rekeningen relatief minder vaak op tijd, waren ze vaker betrokken bij incassotrajecten en liepen zij een hoger risico op faillissementen, ten opzichte van bedrijven die geen steun ontvingen.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is voornamelijk opgevraagd gedurende de eerste periode, nog voor juni 2020, bekend als NOW-1. Toen hebben 72.377 bedrijven voor het eerst de steun ontvangen. In de daaropvolgende periodes zijn de aanvragen dusdanig gedaald dat er in de laatste periode, NOW-6, nog maar 1.278 bedrijven voor het eerst de NOW-steun ontvingen. De NOW-steun werd het meest opgevraagd in de horeca-sector.

Het credit rating-bureau geeft bedrijven een faillissementsrisico-rating van 1 tot 4, waarbij 1 betekent dat er een lage kans is op een faillissement en 4 verwijst naar een verhoogde kans. Zo kwam er uit het onderzoek dat bedrijven die geen NOW-steun ontvingen over het algemeen een lager faillissementsrisico vertoonden. Opvallend was dat binnen de groep bedrijven die NOW-steun hadden aangevraagd, er juist relatief méér bedrijven waren met een rating van 4, hoewel dit dus niet alle bedrijven uit deze groep waren.

Het volledige onderzoeksverslag staat op de website van het bureau (pdf).

 

Bron: Altares Dun & Bradstreet

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Insolventierecht

Dossiers: Corona

165

Gerelateerde artikelen