Door het aantreden van Boris Johnson als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk zal het land de Europese Unie (EU) per 31 oktober 2019 waarschijnlijk verlaten: deal or no deal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bekend gemaakt dat de overgangsregeling voor Britse werknemers die in ons land staan ingeschreven ook geldt voor Britse grensarbeiders die hier niet staan ingeschreven.

Dat schrijft fiscalist Robert-Jan de Wit van KPMG Meijburg in een blog. De Britten, die in Nederland wonen (en ingeschreven staan) en werken hebben een verblijfsvergunning nodig. Voor hen geldt een overgangsperiode tot en met 30 juni 2020. Deze groep Britten is reeds geïnformeerd door de Nederlandse autoriteiten.

Enkele maanden geleden uitte De Wit zijn zorgen dat er geen overgangsrecht getroffen was voor Britse grensarbeiders (inwoners van het VK die in Nederland werken voor bijvoorbeeld een Nederlandse onderneming). Deze groep staat over het algemeen niet in Nederland ingeschreven en zouden buiten de boot vallen. Inmiddels bevestigde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat de overgangsperiode ook geldt voor Britse grensarbeiders, echter hiervoor geldt een aantal voorwaarden. De Britse grensarbeider:

  1. is op de Brexit-datum werkzaam als grensarbeider in Nederland; en
  2. is na de Brexit van plan om in Nederland te blijven werken als grensarbeider; en
  3. dit kan onderbouwd worden door middel van een geldige arbeidsovereenkomst; en
  4. heeft zijn hoofdverblijf in het VK en gaat gemiddeld één keer per week terug naar het VK; en
  5. heeft een geldig paspoort.

Wanneer er is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden, dan kan de Britse grensarbeider na de Brexit een afspraak maken bij de IND voor een kosteloze sticker ‘Verblijfsaantekening algemeen’ in het paspoort. Pas dan is de Britse grensarbeider tot 30 juni 2020 vrijgesteld van de eis voor een tewerkstellingsvergunning. Vanaf 1 juli 2020 moet de Britse grensarbeider in het bezit zijn van een geldige tewerkstellingsvergunning of verblijfsvergunning.

De Wit adviseert de ondernemer die Britse grensarbeiders in zijn onderneming heeft, om:

  • deze medewerkers tijdig te informeren;
  • zorg te dragen dat zij beschikken over een DigiD; en
  • digitale post te kunnen ontvangen van de IND.

Lees zijn volledige blog op de website van Meijburg.

Bron: Meijburg

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

  674
Gerelateerde artikelen