Bedrijven investeerden in 2023 meer in innovatieve milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil). Ondernemers dienden 12.757 aanvragen in. Het totaalbedrag van deze investeringen is € 5,8 miljard. Dat is bijna € 2 miljard meer dan in 2022. Dit blijkt uit het jaarverslag van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De RVO kon enkele dagen geleden met eenzelfde positieve bericht naar buiten komen over de Energie-investeringsaftrek. Ook die 'aftrek' steeg vorig jaar in populariteit met maar liefst 24 procent.

Bij milieu-investeringen wordt er gewerkt met de zogenoemde Milieulijst. Bedrijven krijgen belastingvoordeel voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op die lijst staan. De belangstelling van bedrijven om te investeren in circulaire en duurzame gebouwen en woningen blijft groot. In 2023 komt het totale investeringsbedrag van bedrijven voor de gebouwde omgeving uit op € 3,5 miljard. Dit is een ruime verdubbeling vergeleken met 2022.

Ondernemers investeerden flink meer in aanpassingen van productieprocessen om grondstoffen te besparen. In nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur investeerden bedrijven duidelijk minder dan het jaar ervoor. Investeringen van bedrijven in duurzame mobiliteit zijn vorig jaar met ruim een derde toegenomen naar € 1,3 miljard. Een groot deel hiervan is voor elektrisch vervoer (bestelauto’s, vrachtwagens, bussen en mobiele werktuigen). Van het totaal aantal aanvragen vallen rond de 70 procent van de investeringen onder bedrijfsmiddelen op het gebied van mobiliteit.

Ook investeringen in duurzame landbouw blijven met 2.400 aanvragen een belangrijke pijler in de totale milieu-investeringen van bedrijven. In totaal gaat het om ongeveer € 0,5 miljard aan investeringen. Het meest investeerden bedrijven in Groen Label Kassen.

Met de Vamil schrijven ondernemers 75 procent van een investering op een willekeurig moment af. Door af te schrijven in het jaar waarin dat het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst. Met de MIA hebben ondernemers een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De aftrekpercentages van de MIA zijn 27 procent, 36 procent of 45 procent. Als een ondernemer naast de Vamil ook gebruik kan maken van de MIA, kan het belastingvoordeel oplopen tot ruim 14 procent van het investeringsbedrag.

Meer cijfers over investeringen in lucht en klimaat, grondstoffen en watergebruik, en ruimtegebruik staan in het jaarverslag.

Bron: RVO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

58

Gerelateerde artikelen