Het 'Inclusive Framework on BEPS' van de OESO heeft een nieuw multilateraal verdrag voor de uitvoering van Pijler 1 afgerond. Het regelt de administratieve en fiscalezekerheidsaspecten van 'Amount A'.

Eerder is het multilateraal verdrag voor Pijler 2 goedgekeurd en ter ondertekening aangeboden aan landen.

Pijler 1 regelt een andere verdeling van winsten en heffingsrechten tussen landen voor de grootste en meest winstgevende multinationals, zoals digitale bedrijven. Het heeft als doel nieuwe heffingsrechten op 'niet-routinematige' inkomsten (Amount A) toe te kennen aan marktjurisdicties, zelfs in het geval van ontbreken van een fysieke aanwezigheid.

Daarnaast stelt de eerste pijler het bedrag vast van 'routinematige' inkomsten bij beperkte marketing- en sales activiteiten (Amount B) via de introductie van een nieuwe set van belastingregels die bovenop de bestaande regels komt.

Het multilaterale verdrag voor Pijler 1 (MLC) voorkomt ook dat landen afzonderlijk een digitaledienstenbelasting gaan invoeren. De planning is dat landen er vanaf volgend jaar mee gaan werken.

De tekst van de MLC, samen met de toelichting, het 'memorandum van overeenstemming inzake de toepassing van zekerheid van bedrag A', evenals een brochure, zijn beschikbaar op de website van de OESO. De MLC zal worden overhandigd aan de ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken van de G20 tijdens hun bijeenkomst in Marokko deze week.

Lees ook het thema Digitale economie en belastingheffing.

Bron: OESO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Europees belastingrecht

197

Gerelateerde artikelen