Ook waterschappen bieden ondernemers die getroffen zijn door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus de mogelijkheid om belastingen later te betalen. Een aantal waterschappen zet de invordering van belastingen helemaal stil.

De mogelijkheid tot uitstel van waterschapsbelastingen geldt ook voor zzp'ers, maken de Unie van Waterschappen en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW bekend. Naast de opschorting van betalingen, is het ook mogelijk betalingsregelingen te treffen. De opgelegde aanslag wordt dan wel betaald, maar gespreid over een langere periode.

De afgelopen week maakten verschillende gemeenten al bekend het innen van belasting uit te stellen. Het is een van de steunmaatregelen die ondernemers door de crisis moeten loodsen die is ontstaan door het nieuwe coronavirus.

Waterschappen nemen ook andere maatregelen om ondernemers te helpen. Zo betalen veel waterschappen facturen van bedrijven sneller dan ze voorheen deden. Ook proberen ze zo veel als mogelijk de eigen projecten door te laten gaan. Dit moet ervoor zorgen dat de financiële schade voor met name de grond-, weg- en waterbouw wordt beperkt. Die sector had voor de coronacrisis al te lijden onder stikstof- en PFAS-problematiek.

Bron: ANP

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Dossiers: Corona

Informatiesoort: Nieuws

  646
Gerelateerde artikelen