Gemeenten verwachten dit jaar gezamenlijk meer dan € 10 miljard te ontvangen uit de gemeentelijke heffingen. Dit is 4,3% meer dan in 2018. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen.

De drie gemeentelijke heffingen die het meeste geld opbrengen zijn de onroerendezaakbelasting, de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze drie heffingen zijn samen goed voor 75% van alle opbrengsten van de gemeenten. Van deze heffingen stijgt de opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing het meest, namelijk met 5%. Dit komt door een stijging van de verwerkingskosten van afval door de verhoging van de afvalstoffenbelasting.

De opbrengsten uit de parkeerheffingen bedragen voor alle gemeenten gezamenlijk naar schatting € 928 miljoen. Dit is € 101 miljoen meer dan in 2018, een stijging van 12,2%. Deze stijging komt voor 90% door de parkeerheffingen in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De opbrengsten stijgen daar gemiddeld 22,5%.

Gemeenten verwachten ook fors meer opbrengsten uit de toeristenbelasting, maar de begrote stijging van € 55 miljoen is vooral toe te schrijven aan Amsterdam met € 32 miljoen meer opbrengst en Rotterdam en Den Haag met ieder bijna € 4 miljoen meer opbrengst.

Bron: CBS

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: Nieuws

  304
Gerelateerde artikelen