De Inspecteur kan aan een ontbonden vennootschap onder firma (vof) geen bestuurlijke boete opleggen indien het beboetbare feit heeft plaatsgevonden vanaf 1 juli 2009. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.
Wel moet de ontbinding van de vof voor derden kenbaar zijn, bijvoorbeeld door publicatie in het handelsregister. Ook indien de inspecteur op een andere manier op de hoogte raakt van de ontbinding, vervalt de mogelijkheid van beboeting. Indien de inspecteur dit niet wist maar wel aanwijzingen heeft voor de ontbinding moet hij daarnaar onderzoek verrichten.
 
Ontbinding van de vof belet niet dat een boete wordt opgelegd aan degene die opdracht tot of feitelijk leiding heeft gegeven aan het beboetbare feit. De belastingaanslag zelf wordt niet aangetast door de ontbinding van de vof.
 
Voor belastbare feiten begaan voor 1 juli 2009 is beboeting van een ontbonden vof nog wel mogelijk. Het verschil is een gevolg van de inwerkingtreding per 1 juli 2009 van de vierde tranche van de Algemene Wet Bestuursrecht waarbij voor dergelijke gevallen wordt aangesloten bij het wetboek van Strafrecht.
 

Bron: de Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Strafrecht

12

Gerelateerde artikelen