Organisaties, waaronder veel kerken, die vanwege e-Herkenning nog geen loonaangifte over een tijdvak in 2020 hebben gedaan en uitstel voor de loonaangifte 2020 kregen tot 1 augustus 2020, krijgen een verlenging van dit uitstel tot 1 oktober. Dat meldt de juriste van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), een samenwerkingsverband van 31 kerkgenootschappen.

Volgens het CIO worden al deze organisaties door de Belastingdienst telefonisch benaderd over het nieuwe uitstel.

De kerken hadden via het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken al een aantal weken geleden het uitstel aangekaart bij de Belastingdienst omdat zij meer tijd nodig hebben om inloggen via e-Herkenning niveau 3 mogelijk te maken. De kerken moeten een heel nieuw systeem inrichten waarbij de inschrijving geregeld moet worden buiten de Kamer van Koophandel om. De oude uitsteldatum van 1 augustus zou te kort dag zijn om dit klaar te krijgen.

Meerdere kerken hebben nu een aanvraag e-Herkenning niveau 3 lopen via de nieuwe regeling van KPN.

 

Bron: CIO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

  320
Gerelateerde artikelen