De VVD overweegt mee te gaan in het verlagen van de verhuurdersheffing, mits daar prestatieverplichtingen van woningcorporaties tegenover staan. Waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans noemt het afschaffen van de heffing een stap "te ver", ondanks druk van voornamelijk de linkse oppositie. "De VVD is niet bereid het probleem op te lossen", bijt PvdA-leider Lilianne Ploumen de liberaal toe. Hermans kaatste terug "dat mevrouw Ploumen alleen wil samenwerken als ze 100 procent haar zin krijgt, of ze haar eisen aan mij kan dicteren".

Ook de SP en GroenLinks willen verder gaan dan Hermans voorstelt. Er is immers een meerderheid om de verhuurdersheffing af te schaffen, aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver en SP-voorvrouw Lilian Marijnissen. Hermans staat urenlang achter het katheder in de Tweede Kamer. Zij voerde het woord namens de grootste partij, en kreeg veel kritiek en vragen van andere fractievoorzitters.

De heffing die verhuurders in de sociale sector moeten betalen is veel partijen een doorn in het oog. Het afschaffen van de heffing zou woningcorporaties meer financiële ruimte geven om te investeren in het bouwen van nieuwe woningen, verwachten zij.

PvdA en GroenLinks en SP hebben al aangekondigd met moties te komen om de heffing af te schaffen. De invulling verschilt. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de Kamer zich al in meerderheid achter een concreet voorstel heeft geschaard.

SP wil de belasting vervangen door een plicht om te investeren in betaalbare huizen. PvdA en GroenLinks hebben het voorstel samengevoegd met een bredere motie waarin onder meer gepleit wordt om langer geld te steken in het Volkshuisvestingsfonds. Dat moet worden betaald door de winstbelasting voor grotere bedrijven te verhogen.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Verhuurderheffing

Dossiers: Prinsjesdag 2021

2

Gerelateerde artikelen