"Een speciale mkb-bank of financieringshub, naar het idee van minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens kan de toegang tot financiering voor mkb'ers makkelijker maken om zo de kans op overleven te vergroten." Dat zegt onderzoeker en vestigingsdirecteur van Hogeschool Inholland Rotterdam Nahied Rezwani. "Een betere toegang tot financiering kan de faillissementsgolf zodoende beperken."

Het aantal faillissementen in Nederland steeg in de eerste vier maanden van 2024 met 47 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De potentiële gevolgen van de toename zijn volgens de onderzoeker ernstig: toenemende werkloosheid, een rem op economische groei, investeerders die afhaken en leegstand van vastgoed. Rezwani: "Het aankomende kabinet moet ingrijpen met gerichte steunmaatregelen voor de hardst getroffen sectoren. Cruciaal zijn betere financieringsmogelijkheden voor het mkb."

De oorzaken van het toenemende aantal faillissementen liggen in het wegvallen van COVID-steunpakketten; stijgende energieprijzen, hogere lonen en duurdere grondstoffen; hoge inflatie en rentetarieven die (her)financiering bemoeilijken; en veranderingen in consumentengedrag en verstoringen in detoeleveringsketen.

Vorig jaar verscheen er een onderzoek van InHolland over de rol van banken bij financiering van het mkb. Een groot obstakel, zo blijkt uit de studie. Rezwani: "Mkb-ondernemers haken in Nederland veel vaker af in het proces om aan financiering te komen dan kleinere bedrijven in het buitenland. De zoektocht is hier lastiger, de kosten van leningen zijn hoger en de kans dat je de aangevraagde financiering ook krijgt, is kleiner."

Nederland kent diverse financiële regelingen om faillissement te voorkomen, zoals de Borgstelling MKB-kredieten, herstructureringskredieten en de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Deze maatregelen bieden volgens de onderzoeker weliswaar noodzakelijk kapitaal en tijd voor herstructurering, maar ook hier is betere toegankelijkheid, tijdige beschikbaarheid, vereenvoudiging van administratieve procedures en meer flexibiliteit om aan de specifieke behoeften van MKB-bedrijven te voldoen, nodig.

Rezwani: "Een speciale mkb-bank of financieringshub kan deze kloof dichten. Een publiek-private samenwerking kan op afstand van de overheid hét centrale punt worden voor passende financiering, steun en gepersonaliseerd advies bij financiële problemen. Ook moeten er subsidies komen voor energiebesparing en andere kostenverlagende maatregelen, en moet gedacht worden aan hervormingen van de arbeidsmarkt zodat bedrijven beter kunnen inspelen op economische schommelingen."

De aanbeveling van Rezwani is dat beleidsmakers op korte termijn actie ondernemen, zodat bedrijven de kans krijgen om te overleven en de impact van de faillissementsgolf beperkt blijft.

Bron: InHolland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Insolventierecht

170

Gerelateerde artikelen