Ondernemers kunnen bedrijfsmiddelen voorstellen voor opname in de Energielijst of Milieulijst 2018. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 september 2017 worden ingediend.
Deze oproep doet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden bedrijven belastingvoordeel bij investeringen in milieuvriendelijke technieken.
 
 
De formulieren om de voorstellen mee in te dienen staan op de website van de Rijksdienst.
 
 

Bron: RVO.nl

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen