Het ministerie van Financiën roept ondernemers en burgers op om relevante fiscale informatie te leveren die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen rond belastingverdragen.
Zij kunnen schriftelijk contact opnemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op het onderhandelingsprogramma voor de komende jaren is fiscale informatie over andere landen ook welkom, zo stelt het ministerie.
 
De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.
 
Nederland zal nieuwe gesprekken aangaan met België, Canada en Bulgarije. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat enerzijds afspraken die moeten voorkomen dat bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds voorkomen dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het desbetreffende andere land te verdelen.
 
Op 30 augustus 2013 heeft het kabinet aangekondigd om 23 ontwikkelingslanden waarmee Nederland een belastingverdrag heeft, of waarmee onderhandelingen lopen, aan te bieden om anti-misbruikmaatregelen in die verdragen op te nemen. Het gaat om de volgende landen: Bangladesh, Egypte, Ethiopië, Filippijnen, Georgië, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Kirgizië, Malawi, Marokko, Moldavië, Mongolië, Nigeria, Oeganda, Oekraïne, Oezbekistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Zambia en Zimbabwe. Voor het eind van 2014 zal met deze landen contact zijn gelegd. Indien het onderhavige belastingverdrag verouderd is, bestaat tevens de mogelijkheid dat modernisering van het belastingverdrag aan de orde komt.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen