De vereniging van accountantskantoren SRA doet in het manifest ‘Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk’ een aantal concrete oproepen aan de politiek met als inzet om de regeldruk en incidentenpolitiek voor ondernemend Nederland om te buigen. SRA roept op om incidenten bij kantoren te blijven aanpakken, maar niet de hele sector op te zadel met maatregelen.

De SRA-accountantskantoren ervaren dagelijks met welke regeldruk, zoals nalevingskosten, administratieve- én toezichtlasten, hun klanten in het mkb worden geconfronteerd. Regeldruk ontstaat doordat de overheid regelmatig op basis van incidenten maatregelen neemt en nieuwe wet- en regelgeving opstelt. Dit overheidswantrouwen schaadt het mkb en kost uiteindelijk de hele samenleving veel.

Voor een toekomstbestendig welvarend Nederland is het volgens SRA noodzakelijk om de economische motor, het mkb, draaiende te houden. Mkb-ondernemingen zijn verantwoordelijk voor 60% van de toegevoegde waarde binnen de economie en voor 70% van de werkgelegenheid, en daarmee de ruggengraat van de Nederlandse economie. Driekwart van de ondernemers verwacht na de verkiezingen echter geconfronteerd te worden met vooral meer eisen, meer regels en hogere kosten.

Door incidenten bij enkele kantoren in de controlepraktijk is het vertrouwen in de sector flink gedaald. Om dat vertrouwen te herstellen vertonen partijen een controlereflex door maatregel op maatregel te stapelen, terwijl er ook veel goed gaat bij de andere 20.000 wettelijke controleopdrachten. Vanzelfsprekend: excessen moet worden aangepakt. Maar in plaats van met de hele sector vanuit vertrouwen te kijken naar passende oplossingen, krijgt de hele sector te maken met 'one size fits all'-maatregelen die kunnen leiden tot een neerwaartse spiraal.

Daarom roept SRA in het manifest op om de neerwaartse spiraal te doorbreken door gezamenlijk met alle relevante partijen te investeren in vertrouwen, voorspelbaarheid en oplossingen op maat.

Bron: SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

101

Gerelateerde artikelen