Rechtbank Gelderland veroordeelt een 49-jarige man uit Apeldoorn tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Daarbij moet hij een taakstraf van 240 uur verrichten. De man maakte zich in zijn hoedanigheid als boekhouder meerdere malen schuldig aan het samen plegen van valsheid in geschrift.

De man werkte als boekhouder voor een bedrijf dat zorg verleende in opdracht van meerdere gemeentes. Op de laptop van de man trof de politie verschillende documenten aan die waren ingediend tijdens een civiele procedure bij de rechtbank over een geschil tussen het zorgbedrijf en diverse gemeenten.

Ook stonden op die laptop documenten die door het bedrijf waren ingediend in een rechtmatigheidsonderzoek op grond van de (Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet door een andere gemeente. De documenten bestonden uit salarisspecificaties en jaaropgaves over meerdere jaren en van meerdere medewerkers, jaarrekeningen, een overeenkomst van opdracht met het bedrijf van de man, een jaarfactuur en een factuur.

De rechtbank vindt bewezen dat deze documenten vervalst zijn. De Apeldoorner vervalste deze documenten in opdracht van een medeverdachte. De rechtbank vindt ook bewezen dat hij het oogmerk heeft gehad om die documenten te vervalsen. De medeverdachte moet zich later dit jaar voor de rechtbank verantwoorden.

Bij de strafbepaling houdt de rechtbank rekening met de ouderdom van de zaak. Volgens de rechtbank handelde de man vanuit zijn rol als professional. Zijn handelswijze schaadt het vertrouwen dat het maatschappelijk verkeer in de juistheid van de door hem opgestelde documenten moet kunnen stellen. Het vervalsen van stukken heeft bovendien een ontwrichtende werking op het economisch verkeer. Dat alles neemt de rechtbank de man kwalijk.

Bron: Rechtbank Gelderland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Strafrecht

380

Gerelateerde artikelen