Het Hoogheemraadschap Delfland waarschuwt dat er in Den Haag valse belastingaanslagen voor de waterschapsbelasting in omloop zijn. Tientallen ouderen in Den Haag vonden er al een in de bus.
De nepaanslag lijkt verstuurd door de Regionale Belasting Groep (RBG), maar is dat niet. De valse exemplaren wijken af van de echte aanslagen die de RBG dezer dagen ook verstuurt. Bij de nepaanslag begint het rekeningnummer waarop geld ten name van de directeur der Gemeentebelastingen, Den Haag moet worden overgemaakt met NL47.
 
Betaal deze aanslag niet en neem contact op met de Regionale Belasting Groep (RBG) die deze belasting int, adviseert het hoogheemraadschap.
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

9

Gerelateerde artikelen