Vooruitlopend op het Belastingplan heeft Staatssecretaris Weekers naar buiten gebracht dat de overdrachtsbelasting bij opeenvolgende verkopen wordt versoepeld. Indien een onroerende zaak binnen drie jaar wordt doorverkocht, hoeft alleen overdrachtbelasting te worden betaald over de meerwaarde. Voorheen moest een dergelijke opeenvolgende transactie binnen zes maanden plaatsvinden. De maatregel geldt vanaf 1 september 2012 en loopt tot 1 januari 2015.

De wettelijke aanpassing komt in het Belastingplan 2013 te staan, maar is door een goedkeurend beleidsbesluit reeds per 1 september in werking getreden. Weekers heeft dit bericht vanochtend naar buiten gebracht. Het FD kon het nieuws al op de voorpagina melden. Volgens de krant wordt de maatregel gefinancierd door bij beslagleggingen op grond strenger op te treden. Zo brengt het kabinet de termijn waarbinnen gunstiger afgerekend kan worden terug naar zes maanden vanaf 2015.

Verkiezingsstunt

Het is opmerkelijk dat het kabinet per direct een lastenverlichting doorvoert, terwijl er een paar maanden geleden nog miljarden aan belastingverhogingen zijn geregeld om de begroting op orde te krijgen. Het aldus ontstane budgettaire gat op de begroting wordt ook pas vanaf 2015 ingelopen. Hoewel de maatregel positief kan zijn voor woningbezitters, kantooreigenaren en projectontwikkelaars is het moment van aankondiging en invoering wel curieus. Negen dagen voor de verkiezingsdag krijgt het wel zeer het karakter van een verkiezingsstunt.   

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingen van rechtsverkeer

0

Gerelateerde artikelen