Op 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Dat kan betekenen dat opdrachtgevers en opdrachtnemers hun werkwijze moet aanpassen. Dat hoeft echter op 1 mei 2016 nog niet direct. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot 1 mei 2017 de tijd.
In de periode tot 1 mei 2017 geldt wel een inspanningsverplichting. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er ‘buiten dienstbetrekking' gewerkt wordt.
 
Tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017 houdt de Belastingdienst toezicht, maar vooral in de vorm van voorlichting over de nieuwe werkwijze. Zie ook het bericht Hulp voor wel of niet aanvragen VAR.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

1

Gerelateerde artikelen