Tot 1 april 2013 kunnen woningbezitters hun bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek nog omzetten in een (bank)spaar- of beleggingshypotheek. Op genoemde datum moet er dan sprake zijn van een overeenkomst. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst blijft daarmee bij zijn eerder toegezegde overgangsrecht, ondanks druk uit de sector en de Tweede Kamer voor een ruimhartigere overgangstermijn. De bewindsman deed zijn uitspraak woensdag in een debat in de Tweede Kamer over de afspraken over de woningmarkt.

 

Verwarring

Knops (CDA) vroeg aan Blok om ruimhartig om te gaan met nog lopende, maar niet afgehandelde,  aanvragen. Blok leek in eerste instantie gehoor te geven aan deze oproep door toe te zeggen dat alle aanvragen die voor 1 april zijn gedaan nog onder het overgangsrecht vallen, ongeacht de materiële afhandeling. In de tweede termijn kwam de bewindsman echter ineens op zijn toezegging terug. Hij had het verkeerd gezegd, zo liet hij de Kamer terloops weten. Bepalend is niet of er voor 1 april een aanvraag is gedaan tot omzetting, maar er moet voor 1 april sprake zijn van een overeenkomst over de omzetting.  

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen