De Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten erfgenamen betalen voor schulden die ze erven van ouders, ook als ze alleen maar schulden erven. Andere overheidsinstanties, zoals verschillende grote gemeentes, doen dit juist niet. Dat constateert de NOS na onderzoek.

In 2023 klopte de SVB bij ruim 19.000 erfgenamen aan om geld te innen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat slechts bij 93 daarvan de schuld was ontstaan voor het overlijden. De overige schulden waren ontstaan doordat de SVB onbewust nog na het overlijden was doorgegaan met het uitbetalen van de uitkering.

"Vaak kunnen we de schuld verrekenen met het vakantiegeld of de mogelijke eenmalige overlijdensuitkering (in geval van AOW)", laat een woordvoerder van de SVB weten. "Lukt dit niet of niet volledig, dan wordt er met erfgenamen een betalingsregeling overeengekomen, waarbij in termijnen kan worden afgelost. Beslag op inkomen is voor de SVB een allerlaatste stap."

Ook de Belastingdienst - de grootste schuldeiser van Nederland - klopt bij nabestaanden aan om belastingschulden van een overleden ouder te vereffenen. Zelfs als de schulden groter zijn dan het vermogen. Cijfers over hoe vaak dit gebeurt, heeft de dienst niet. "Hoofdregel is dat zowel schulden als bezittingen overgaan op de erfgenamen", zegt een woordvoerder. "Dat geldt ook voor belastingschulden."

Toch is dat niet vanzelfsprekend, zo stelt de NOS vast. Er zijn ook overheidsinstanties die afwijken van die hoofdregel. "Grote gemeenten als Amsterdam en Rotterdam zeggen: als er alleen maar schuld is, schelden wij het kwijt", zegt Gidi Pols, NOS-economieredacteur, op NPO Radio 1.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Amsterdam. In een erfenis kunnen nog opstaande gemeentelijke belastingen zitten. Als blijkt dat er geen vermogen is om die belastingen te betalen uit de erfenis, strijkt de gemeente met het hand over het hart. Iets vergelijkbaars is ook de regel in Rotterdam. Daar werden vorig jaar 525 belastingaanslagen kwijtgescholden van zo'n 65 overledenen.

Bron: NOS

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Schenk- en erfbelasting, Erfrecht

396

Gerelateerde artikelen