De stikstofdiscussie en druk op het buitengebied kunnen voor veel boeren een aanleiding zijn om (noodgedwongen) hun bedrijf te verplaatsen of te staken. Bij overheidsingrijpen is er fiscaal voor de boer veel meer mogelijk dan zonder deze kwalificatie. Onlangs is een belangrijke provinciale regeling aangemerkt als overheidsingrijpen.

Dat schrijft fiscalist Pieter Seegers in vakblad Boerderij. Sinds 2001 is in de wet een regeling opgenomen die het bij overheidsingrijpen mogelijk maakt om een herinvesteringsreserve (HIR) af te boeken bij nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Sinds 2008 is deze regel ook van toepassing voor alle gevallen waarin sprake is van gehele staking. Dit heeft als voordeel dat voor de boekwinst die bij een dergelijke sanering wordt behaald, een HIR kan worden gevormd met ruimere toepassingsmogelijkheden. Een bekend voorbeeld is de Saneringsregeling varkenshouderij (Srv) die is aangemerkt als overheidsingrijpen.

Overheidsingrijpen speelt een rol in onder meer onteigeningen, bestemmingsplanwijzigingen en herstructurering van bedrijfstakken. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën in een actualisering van het verzamelbesluit HIR de 'Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden' opgenomen als overheidsingrijpen.

"Hopelijk worden ook de toekomstige provinciale regelingen waarbij bedrijven verplaatst moeten worden, aangemerkt als overheidsingrijpen. Dat maakt een herstart op een andere plek financieel een stuk eenvoudiger", schrijft Segers in het vakblad.

Lees ook het thema Herinvesteringsreserve: onbelaste boekwinst voor herinvesteren in nieuwe bedrijfsmiddelen.

Bron: Boerderij

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Agro

Rubriek: Inkomstenbelasting

  181
Gerelateerde artikelen