Het demissionaire kabinet neemt extra maatregelen om te voorkomen dat mensen problematische schulden opbouwen bij de overheid. Zo gaan overheidsinstanties beter samenwerken bij het innen van schulden, zodat mensen met meerdere openstaande vorderingen niet onder het bestaansminimum komen doordat incasso's zich blijven opstapelen.

Dat meldt minister Carola Schouten (Armoedebeleid) in een brief aan de Tweede Kamer. "Te vaak weet bij de overheid de linkerhand niet wat de rechterhand doet", erkent de bewindsvrouw. "Mensen die schulden hebben bij verschillende overheidsinstanties kunnen daarom flink klem komen te zitten."

Zo'n opeenstapeling van schulden leidt volgens Schouten vaak tot allerlei andere problemen, "van armoede tot psychische problemen of eenzaamheid". Daarom vindt zij het belangrijk dat er meer aandacht komt voor mensen die in deze situatie zitten. "En dat mensen zoveel mogelijk met één overheid te maken hebben."

Om die reden is eind vorig jaar al een gezamenlijke betalingsregeling in het leven geroepen voor onder meer studieschulden en verkeersboetes. Het is de bedoeling dat zich daar stap voor stap meer Rijksorganisaties bij gaan aansluiten.

Een ander doel van het verbeterde incassobeleid is voorkomen dat schulden verder oplopen als mensen ze echt niet kunnen betalen, bijvoorbeeld door boetes en rente. Ook wordt gedacht aan een pauzeknop voor mensen die klem zitten. Er komt verder een online overzicht waar mensen zelf makkelijk kunnen zien welke schulden aan de overheid zij nog open hebben staan.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Insolventierecht

144

Gerelateerde artikelen