De Staatssecretaris van Financiën heeft het Jaarverslag rulings met een internationaal karakter 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. Er is in 2023 sprake van een lichte stijging in het aantal ontvangen en afgedane verzoeken ten opzichte van 2022. Het aantal ontvangen verzoeken betreft 586 (2022: 559) en het totale aantal afgedane verzoeken is 596 (2022: 544).

Rulingverzoeken worden binnen de Belastingdienst 2 keer gecontroleerd. De tweede controle gebeurt altijd door het College Internationale Fiscale Zekerheid. In het jaarverslag is ook een aantal beeldbepaalde standpunten opgenomen waar het College Internationale Fiscale zekerheid in 2023 aandacht aan heeft besteed. Het gaat hierbij onder meer om standpunten over economische nexus (beloning cash pool, beloning financieel dienstverleningslichaam, routinematige financiële activiteiten en overdracht juridische eigendom immateriële activa zonder relevante economische nexus).

Zoals beschreven in het Jaarverslag rulings 2020 staat vooroverleg over de mogelijke gerechtigdheid tot een teruggaaf dividendbelasting alleen open voor toekomstige dividenden. Daarnaast is het vereiste van economische nexus naar haar aard niet toepasbaar. Naar aanleiding van vragen heeft het College IFZ besloten dat alleen de niet in Nederland gevestigde aandeelhouder niet hoeft te beschikken over economische nexus, maar de in Nederland gevestigde vennootschap die de dividendbelasting gaat inhouden wel.

Verder zijn in 2023 beeldbepalende standpunten verschenen in de categorieën belastingbesparing/-ontwijking en competentievraagstukken. In de categorie ‘Overig’ zijn beeldbepalende standpunten verschenen over samenwerkende groep, kwalificatie van geldverstrekkingen, vaste inrichtingen en thuiswerken en zekerheid vooraf in relatie tot de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel in de VPB.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Internationaal belastingrecht

276

Gerelateerde artikelen